Menu Podmiotowe menu ikonka

  • 23 listopada 2023 15:07

Zamawiający

Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie

przedstawia

Protokół z przeprowadzonego postępowania

pn.: „Zakup specjalnej odzieży roboczej”

(oznaczenie postępowania: PBG.WZP-3322/70/2023)

Przejdź do wpisu

Zakup specjalnej odzieży roboczej

  • 13 listopada 2023 14:43

Zamawiający
Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie


zaprasza do złożenia oferty na

Zakup specjalnej odzieży roboczej”
Znak sprawy: PBG.WZP-3322/70/2023

 

Termin składania ofert: do dnia 23.11.2023 r. do godziny 12:00

Przejdź do wpisu
Powrót