Menu Podmiotowe menu ikonka

  • 16 listopada 2023 14:12

Zamawiający

Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie

przedstawia

Protokół z przeprowadzonego postępowania

pn.: „Zakup oprogramowania Bentley MicroStationV8i z aktualizacjami”

(oznaczenie postępowania: PBG.WZP-3322/68/2023)

 

Przejdź do wpisu
  • 09 listopada 2023 08:58

Zamawiający Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie

zaprasza do złożenia oferty na

„Zakup oprogramowania Bentley MicroStationV8i z aktualizacjami”

Znak sprawy: PBG.WZP-3322/68/2023


Termin składania ofert: do dnia 16.11.2023 r. do godziny 12:00

Przejdź do wpisu
Powrót