Menu Podmiotowe menu ikonka

  • 10 listopada 2023 10:42

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

w trybie podstawowym bez negocjacji na: 

Dostawa graniczników betonowych oraz graniczników plastikowych” 

Oznaczenie postępowania: PBG.WZP-3321/8/2023
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Zamawiający udostępnia poniżej informację, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp

Przejdź do wpisu
  • 10 listopada 2023 10:13

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

w trybie podstawowym bez negocjacji na:
 

„Dostawa graniczników betonowych oraz graniczników plastikowych” 
Oznaczenie postępowania: PBG.WZP-3321/8/2023


Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę:

439 709,63 zł brutto

Przejdź do wpisu
  • 02 listopada 2023 18:17

Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na:
 
Dostawa graniczników betonowych oraz graniczników plastikowych

Oznaczenie postępowania:
PBG.WZP-3321/8/2023 

 
Termin składania ofert: do dnia 10.11.2023 r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert: w dniu 10.11.2023 r., o godz. 10:30.

Link do postępowania na platformie e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4bd24a80-7988-11ee-9aa3-96d3b4440790  

Identyfikator (ID) postępowania platformie e-Zamówienia: ocds-148610-4bd24a80-7988-11ee-9aa3-96d3b4440790

Przejdź do wpisu
Powrót