Menu Podmiotowe menu ikonka

  • 07 listopada 2023 09:50

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

w trybie podstawowym bez negocjacji na: 

Samochód osobowy typu VAN” 

Oznaczenie postępowania: PBG.WZP-3321/7/2023
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Zamawiający udostępnia poniżej informację, o której mowa w art. 260 ust. 2 ustawy Pzp

Przejdź do wpisu
  • 30 października 2023 11:06

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

w trybie podstawowym bez negocjacji na: 

Samochód osobowy typu VAN” 

Oznaczenie postępowania: PBG.WZP-3321/7/2023
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Zamawiający udostępnia poniżej informację, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp

Przejdź do wpisu
  • 30 października 2023 10:14

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

w trybie podstawowym bez negocjacji na:
 

Samochód osobowy typu VAN” 
Oznaczenie postępowania: PBG.WZP-3321/7/2023


Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę:

220 000,00 zł brutto

Przejdź do wpisu
  • 25 października 2023 11:29

Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.:
 
Samochód osobowy typu VAN

Oznaczenie postępowania:
PBG.WZP-3321/7/2023 
 

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, przekazuje treść zapytań, wraz z wyjaśnieniami:

Przejdź do wpisu

Samochód osobowy typu VAN

  • 20 października 2023 12:21

Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na:
 
Samochód osobowy typu VAN

Oznaczenie postępowania:
PBG.WZP-3321/7/2023 

 
Termin składania ofert: do dnia 30.10.2023 r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert: w dniu 30.10.2023 r., o godz. 10:30.

Link do postępowania na platformie e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-933ddcb4-6f22-11ee-a60c-9ec5599dddc1  

Identyfikator (ID) postępowania platformie e-Zamówienia: ocds-148610-933ddcb4-6f22-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Przejdź do wpisu
Powrót