Menu Podmiotowe menu ikonka

  •  

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
w trybie podstawowym bez negocjacji na: 
 

Świadczenie usług pocztowych dla PBGiTR w Rzeszowie”

Oznaczenie postępowania: PBG.WZP-3321/6/2023
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 


Zamawiający, działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), udostępnia informację, o której mowa w art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP:

Przejdź do wpisu
  •  

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

w trybie podstawowym bez negocjacji na: 

Świadczenie usług pocztowych dla PBGiTR w Rzeszowie” 

Oznaczenie postępowania: PBG.WZP-3321/6/2023
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Zamawiający udostępnia poniżej informację, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp

Przejdź do wpisu
  •  

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

w trybie podstawowym bez negocjacji na:
 

„Świadczenie usług pocztowych dla PBGiTR w Rzeszowie”
Oznaczenie postępowania: PBG.WZP-3321/6/2023


Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę:

179 999,82 zł brutto

Przejdź do wpisu
  •  

Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na:
 
Świadczenie usług pocztowych dla PBGiTR w Rzeszowie

Oznaczenie postępowania:
PBG.WZP-3321/6/2023 

 
Termin składania ofert: do dnia 27.09.2023 r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert: w dniu 27.09.2023 r., o godz. 10:30.

Link do postępowania na platformie e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1b9c0403-53cb-11ee-9aa3-96d3b4440790 

Identyfikator (ID) postępowania platformie e-Zamówienia: ocds-148610-1b9c0403-53cb-11ee-9aa3-96d3b4440790

Przejdź do wpisu
Powrót