Menu Podmiotowe menu ikonka

 •  

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
w trybie podstawowym bez negocjacji na: 
 

„Dostawa sprzętu komputerowego i drukującego”
Część 3: „Monitor” – ilość 60 szt.

Oznaczenie postępowania: PBG.WZP-3321/4/2023
 
INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Informacje o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone


Zamawiający, działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), udostępnia informację, o której mowa w art. 253 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 ustawy PZP:

Przejdź do wpisu
 •  

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
w trybie podstawowym bez negocjacji na: 
 

„Dostawa sprzętu komputerowego i drukującego”
Część 5: „Serwer NAS typ 1” – ilość 14 szt.

Oznaczenie postępowania: PBG.WZP-3321/4/2023
 
INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Informacje o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone


Zamawiający, działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), udostępnia informację o której mowa w art. 253 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 ustawy PZP:

Przejdź do wpisu
 •  

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
w trybie podstawowym bez negocjacji na: 
 

„Dostawa sprzętu komputerowego i drukującego”
Część 6: „Serwer NAS typ 2” – ilość 2 szt.

Oznaczenie postępowania: PBG.WZP-3321/4/2023
 
INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Informacje o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone


Zamawiający, działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), udostępnia informację, o której mowa w art. 253 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 ustawy PZP:

Przejdź do wpisu
 •  

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
w trybie podstawowym bez negocjacji na: 
 

„Dostawa sprzętu komputerowego i drukującego”
Część 4: „Urządzenie wielofunkcyjne A3 kolor” – ilość 5 szt.

Oznaczenie postępowania: PBG.WZP-3321/4/2023
 
INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Zamawiający, działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), udostępnia informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, o której mowa w art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP:

Przejdź do wpisu
 •  

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
w trybie podstawowym bez negocjacji na: 
 

„Dostawa sprzętu komputerowego i drukującego”
Część 7: „Projektor multimedialny wraz z ekranem” – ilość 5 szt.

Oznaczenie postępowania: PBG.WZP-3321/4/2023
 
INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Zamawiający, działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), udostępnia informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, o której mowa w art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP:

Przejdź do wpisu
 •  

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
w trybie podstawowym bez negocjacji na: 
 

„Dostawa sprzętu komputerowego i drukującego”
Cześć 1: „Komputer stacjonarny” – ilość 20 szt.

Oznaczenie postępowania: PBG.WZP-3321/4/2023
 
INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Zamawiający, działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), udostępnia informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, o której mowa w art. 253 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 ustawy PZP:

Przejdź do wpisu
 •  

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
w trybie podstawowym bez negocjacji na: 
 

„Dostawa sprzętu komputerowego i drukującego”
Część 2: „Komputer przenośny” – ilość 5 szt.

Oznaczenie postępowania: PBG.WZP-3321/4/2023
 
INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Zamawiający, działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), udostępnia informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, o której mowa w art. 253 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 ustawy PZP:

Przejdź do wpisu
 • 23 sierpnia 2023 10:10

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

w trybie podstawowym bez negocjacji na:
 

Dostawa sprzętu komputerowego i drukującego
Oznaczenie postępowania: PBG.WZP-3321/4/2023


Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 550 500,00 zł brutto, w tym:
Cześć 1: „Komputer stacjonarny” – ilość 20 szt. – 120 000,00 zł brutto
Część 2: „Komputer przenośny” – ilość 5 szt. – 32 500,00 zł brutto
Część 3: „Monitor” – ilość 60 szt. – 132 000,00 zł brutto
Część 4: „Urządzenie wielofunkcyjne A3 kolor” – ilość 5 szt. – 100 000,00 zł brutto
Część 5: „Serwer NAS typ 1” – ilość 14 szt. – 111 000,00 zł brutto
Część 6: „Serwer NAS typ 2” – ilość 2 szt. – 35 000,00 zł brutto
Część 7: „Projektor multimedialny wraz z ekranem” – ilość 5 szt. – 20 000,00 zł brutto

Przejdź do wpisu
 • 23 sierpnia 2023 11:37

 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

w trybie podstawowym bez negocjacji na: 

Dostawa sprzętu komputerowego i drukującego” 

Oznaczenie postępowania: PBG.WZP-3321/4/2023
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Zamawiający udostępnia poniżej informację, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp

Przejdź do wpisu
 • 16 sierpnia 2023 14:24

Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na:
 
Dostawa sprzętu komputerowego i drukującego

Oznaczenie postępowania:
PBG.WZP-3321/4/2023 
 
Zamawiający udostępnia odpowiedzi na wyjaśnienia treści SWZ wraz ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia oraz zmianami treści SWZ.
 

UWAGA> Zmiana terminu składania ofert

Termin składania ofert: do dnia 23.08.2023 r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert: w dniu 23.08.2023 r., o godz. 10:30.

Zmianie uległ również termin związania ofertą na 21.09.2023 r.

ZMIANA z dnia 17.08.2023 r. 

Zamawiający dołączył brakujący Załącznik nr 1 do Odpowiedzi.

Przejdź do wpisu
 • 08 sierpnia 2023 09:26

Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na:
 
Dostawa sprzętu komputerowego i drukującego

Oznaczenie postępowania:
PBG.WZP-3321/4/2023 
 
Zamawiający informuje, że w SWZ oraz Ogłoszeniu o zamówieniu został poprawiony:
1. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz udostępniania zmian do SWZ oraz dokumentów na:
2. Adres strony internetowej postępowania na platformie e-Zamówienia (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia) na:
 
 

Przejdź do wpisu
 • 07 sierpnia 2023 14:19

Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na:
 
Dostawa sprzętu komputerowego i drukującego

Oznaczenie postępowania:
PBG.WZP-3321/4/2023 

 
Termin składania ofert: do dnia 17.08.2023 r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert: w dniu 17.08.2023 r., o godz. 10:30.

Link do postępowania na platformie e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-c73f4a6c-350b-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Identyfikator (ID) postępowania platformie e-Zamówienia: ocds-148610-c73f4a6c-350b-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Przejdź do wpisu
Powrót