Menu Podmiotowe menu ikonka

  • 25 lipca 2023 12:23

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

w trybie podstawowym bez negocjacji na: 

Dostawa samochodów osobowych typu SUV z napędem na 4 koła” 

Oznaczenie postępowania: PBG.WZP-3321/3/2023
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Zamawiający udostępnia poniżej informację, o której mowa w art. 260 ust. 2 ustawy Pzp

Przejdź do wpisu
  • 24 lipca 2023 11:19

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

w trybie podstawowym bez negocjacji na: 

Dostawa samochodów osobowych typu SUV z napędem na 4 koła” 

Oznaczenie postępowania: PBG.WZP-3321/3/2023
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Zamawiający udostępnia poniżej informację, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp

 

Przejdź do wpisu
  • 24 lipca 2023 10:21

OSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

w trybie podstawowym bez negocjacji na:
 

Dostawa samochodów osobowych typu SUV z napędem na 4 koła
Oznaczenie postępowania: PBG.WZP-3321/3/2023


Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę:

655 132,00 zł brutto

Przejdź do wpisu
  • 13 lipca 2023 14:11

Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na:
 
Dostawa samochodów osobowych typu SUV z napędem na 4 koła

Oznaczenie postępowania:
PBG.WZP-3321/3/2023 
 

Zamawiąjący działając na podstawie  art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) przekazuje poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.


Zmiana terminu składania ofert

Termin składania ofert: do dnia 24.07.2023 r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert: w dniu 24.07.2023 r., o godz. 10:30.

 

Pozostałe zmiany SWZ zostały ujęte w zmianie ogłoszenia o zamówieniu. 

Przejdź do wpisu
  • 07 lipca 2023 12:04

Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na:
 
Dostawa samochodów osobowych typu SUV z napędem na 4 koła

Oznaczenie postępowania:
PBG.WZP-3321/3/2023 

 
Termin składania ofert: do dnia 18.07.2023 r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert: w dniu 18.07.2023 r., o godz. 10:30.

Link do postępowania na platformie e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-76e1c024-1ca2-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Identyfikator (ID) postępowania platformie e-Zamówienia: ocds-148610-76e1c024-1ca2-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Przejdź do wpisu
Powrót