Menu Podmiotowe menu ikonka

  • 05 czerwca 2023 12:01

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

w trybie podstawowym bez negocjacji na: 

Dostawa samochodów osobowych typu SUV z napędem na 4 koła” 

Oznaczenie postępowania: PBG.WZP-3321/2/2023
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Zamawiający udostępnia poniżej informację, o której mowa w art. 260 ust. 2 ustawy Pzp

Przejdź do wpisu
  • 02 czerwca 2023 10:58

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

w trybie podstawowym bez negocjacji na: 

Dostawa samochodów osobowych typu SUV z napędem na 4 koła” 

Oznaczenie postępowania: PBG.WZP-3321/2/2023
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Zamawiający udostępnia poniżej informację, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp

 

Przejdź do wpisu
  • 02 czerwca 2023 10:08

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

w trybie podstawowym bez negocjacji na:
 

Dostawa samochodów osobowych typu SUV z napędem na 4 koła
Oznaczenie postępowania: PBG.WZP-3321/2/2023


Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę:

600 000,00 zł brutto

Przejdź do wpisu
  • 31 maja 2023 13:12

Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na:
 
Dostawa samochodów osobowych typu SUV z napędem na 4 koła
 
Oznaczenie postępowania:
PBG.WZP-3321/2/2023

Zamawiąjący działając na podstawie  art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) przekazuje poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Przejdź do wpisu
  • 29 maja 2023 08:50

Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na:
 
Dostawa samochodów osobowych typu SUV z napędem na 4 koła
 
Oznaczenie postępowania:
PBG.WZP-3321/2/2023

Zamawiąjący działając na podstawie  art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) przekazuje poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Przejdź do wpisu
  • 24 maja 2023 14:24

Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na:
 
Dostawa samochodów osobowych typu SUV z napędem na 4 koła

Oznaczenie postępowania:
PBG.WZP-3321/2/2023 

 
Termin składania ofert: do dnia 02.06.2023 r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert: w dniu 02.06.2023 r., o godz. 10:30.

Link do postępowania na platformie e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fc5d3e18-fa20-11ed-9355-06954b8c6cb9

Identyfikator (ID) postępowania platformie e-Zamówienia: ocds-148610-fc5d3e18-fa20-11ed-9355-06954b8c6cb9

Przejdź do wpisu
Powrót