Menu Podmiotowe menu ikonka

  • 07 czerwca 2023 10:54

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

w trybie podstawowym bez negocjacji na: 

Dostawa bezzałogowego statku powietrznego typu wirnikowiec wraz z oprzyrządowaniem” 

Oznaczenie postępowania: PBG.WZP-3321/1/2023
 
INFORMACJE O WYBORZE NAJORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE


Zamawiający, działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), udostępnia informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, o których mowa w art. 253 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 ustawy PZP:

Przejdź do wpisu
  • 11 maja 2023 11:21

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

w trybie podstawowym bez negocjacji na: 

Dostawa bezzałogowego statku powietrznego typu wirnikowiec wraz z oprzyrządowaniem” 

Oznaczenie postępowania: PBG.WZP-3321/1/2023
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Zamawiający udostępnia poniżej informację, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp

Przejdź do wpisu
  • 11 maja 2023 09:59

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

w trybie podstawowym bez negocjacji na:
 

Dostawa bezzałogowego statku powietrznego typu wirnikowiec wraz z oprzyrządowaniem
Oznaczenie postępowania: PBG.WZP-3321/1/2023


Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę:

400 000,00 zł brutto

Przejdź do wpisu
  • 27 kwietnia 2023 12:59

Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na:
 
Dostawa bezzałogowego statku powietrznego typu wirnikowiec wraz z oprzyrządowaniem

Oznaczenie postępowania:
PBG.WZP-3321/1/2023 

 
Termin składania ofert: do dnia 11.05.2023 r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert: w dniu 11.05.2023 r., o godz. 10:30.

Link do postępowania na platformie e-Zamówienia:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2bf3a417-e4e3-11ed-9355-06954b8c6cb9


Identyfikator (ID) postępowania platformie e-Zamówienia: ocds-148610-2bf3a417-e4e3-11ed-9355-06954b8c6cb9

Przejdź do wpisu
Powrót