Menu Podmiotowe menu ikonka

  • 19 kwietnia 2023 07:39

Zamawiający

Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie

przedstawia

Protokół z przeprowadzonego postępowania z dnia 19.04.2023 r.

pn.: „Ubezpieczenie floty samochodowej PBGiTR w Rzeszowie”

(oznaczenie postępowania: PBG.WZP-3322/25/2023)

Przejdź do wpisu
  • 18 kwietnia 2023 14:14

Zamawiający

Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie

przedstawia

informację o unieważnieniu czynności postępowania

pn.: „Ubezpieczenie floty samochodowej PBGiTR w Rzeszowie”

(oznaczenie postępowania: PBG.WZP-3322/25/2023)

Przejdź do wpisu
  • 04 kwietnia 2023 11:57

Zamawiający

Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie

przedstawia

Protokół z przeprowadzonego postępowania

pn.: „Ubezpieczenie floty samochodowej PBGiTR w Rzeszowie”

(oznaczenie postępowania: PBG.WZP-3322/25/2023)

 

Przejdź do wpisu
  • 27 marca 2023 15:24

Zamawiający

Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie

przedstawia

do postępowania „Ubezpieczenie floty samochodowej PBGiTR w Rzeszowie”

(oznaczenie postępowania: PBG.WZP-3322/25/2023)

"Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczeń komunikacyjnych"

 


W związku z powyższym Zamawiający wydłuża termin składania ofert: do dnia 30.03.2023 r. do godziny 15:00

Przejdź do wpisu
  • 22 marca 2023 13:44

Zamawiający Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie

zaprasza do złożenia oferty na

„Ubezpieczenie floty samochodowej PBGiTR w Rzeszowie”

Znak sprawy: PBG.WZP-3322/25/2023


Termin składania ofert: do dnia 28.03.2023 r. do godziny 15:00

Przejdź do wpisu
Powrót