Menu Podmiotowe menu ikonka

  • 28 lutego 2023 14:50

Protokół z przeprowadzonego postępowania

Przejdź do wpisu
  • 17 lutego 2023 10:29

Zamawiający
Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie


zaprasza do złożenia oferty na

Usługi geodezyjne – Regulacja stanu prawnego (Księgi Wieczyste)
Znak sprawy: PBG.WZP-3322/16/2023

 

Termin składania ofert: do dnia 23.02.2023 r. do godziny 11:00

Przejdź do wpisu
Powrót