Menu Podmiotowe menu ikonka

  • 16 lutego 2023 13:50

Protokół z przeprowadzonego postępowania

Przejdź do wpisu

Zakup odbiorników GNSS

  • 07 lutego 2023 07:47

Zamawiający
Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie


zaprasza do złożenia oferty na

Zakup odbiorników GNSS
Znak sprawy: PBG.WZP-3322/12/2023

 

Termin składania ofert: do dnia 14.02.2023 r. do godziny 12:00

Przejdź do wpisu
Powrót