Menu Podmiotowe menu ikonka

Powiat przeworski

  • 22 stycznia 2023 21:10

Obiekty scaleniowe w powiecie przeworskim

Lp. Obiekt scaleniowy Powierzchnia Adres Zespołu Koordynator Zespołu Nr telefonu Nadzór
1 Krasne, Pawłowa 2016 ha Krasne 30 Bartłomiej Gliwa 669-100-755 Pracownia Terenowa w Jarosławiu
2 Łopuszka Wielka 1212 ha Łopuszka Wielka 7 Piotr Wołowiec 507-890-394 Pracownia Terenowa w Rzeszowie

Przejdź do wpisu
Powrót