Menu Podmiotowe menu ikonka

Powiat brzozowski

  • 22 stycznia 2023 21:19

Obiekty scaleniowe w powiecie brzozowskim

Lp. Obiekt scaleniowy Powierzchnia Adres Zespołu Koordynator Zespołu Nr telefonu Nadzór
1 Zmiennica 513 ha 36-200 Stara Wieś 781 Paweł Radosz 609-906-225 Pracownia Terenowa w Krośnie
2 Turze Pole 381 ha

Przejdź do wpisu
Powrót