Menu Podmiotowe menu ikonka

Odpowiedzi na pytania

  • 01 sierpnia 2013 08:29

Przejdź do wpisu

Odpowiedzi na pytania

  • 01 sierpnia 2013 08:28

1.       Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego: 15 zestawów komputerowych, 5 szt. laptopów, 3 szt. tabletów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. Wszystkie parametry techniczne należy traktować, jako wymagania podstawowe uważane przez Zamawiającego za minimalne. Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt był fabrycznie nowy i posiadał europejski znak bezpieczeństwa CE.

Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia minimum 36 miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt komputerowy na następujących warunkach:

Przejdź do wpisu
Powrót