Menu Podmiotowe menu ikonka

  •  

Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na:
 
Dostawa zestawu do pozyskiwania trójwymiarowych danych przestrzennych za pomocą technik fotogrametrii niskiego pułapu składającego się z Bezzałogowego Statku powietrznego typu płatowiec wraz z sensorem RBG do zdjęć poziomych, sensorem RBG do zdjęć ukośnych wraz z oprogramowaniem oraz obsługą szkoleniowo-wdrożeniową
 
Termin składania ofert: do dnia 26.09.2022 r. do godz. 10:00
Otwarcie ofert: w dniu 26.09.2022 r. o godz. 10:30
 
Identyfikator postępowania na miniPortalu: ae0d7c1b-19f3-4a86-8f6d-525eadd61438

Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ae0d7c1b-19f3-4a86-8f6d-525eadd61438


Numer ogłoszenia BZP: 2022/BZP 00342861/01

Przejdź do wpisu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  • 03 października 2022 12:19

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
w trybie podstawowym bez negocjacji pn.:
„Dostawa zestawu do pozyskiwania trójwymiarowych danych przestrzennych za pomocą technik fotogrametrii niskiego pułapu składającego się z Bezzałogowego Statku powietrznego typu płatowiec wraz z sensorem RBG do zdjęć poziomych, sensorem RBG do zdjęć ukośnych wraz z oprogramowaniem oraz obsługą szkoleniowo-wdrożeniową”
Oznaczenie postępowania: PBG.AG-3321/4/2022
 
Zamawiający, działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), udostępnia informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, o której mowa w art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP.

Przejdź do wpisu

Dostawa zestawu do pozyskiwania trójwymiarowych danych przestrzennych za pomocą technik fotogrametrii niskiego pułapu

  • 26 września 2022 09:25

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
w trybie podstawowym bez negocjacji na:
„Dostawa zestawu do pozyskiwania trójwymiarowych danych przestrzennych za pomocą technik fotogrametrii niskiego pułapu składającego się z Bezzałogowego Statku powietrznego typu płatowiec wraz z sensorem RBG do zdjęć poziomych, sensorem RBG do zdjęć ukośnych wraz z oprogramowaniem oraz obsługą szkoleniowo-wdrożeniową”
Oznaczenie postępowania: PBG.AG-3321/4/2022
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający udostępnia poniżej informację, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp

Przejdź do wpisu

Dostawa zestawu do pozyskiwania trójwymiarowych danych przestrzennych za pomocą technik fotogrametrii niskiego pułapu

  • 26 września 2022 08:07

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
w trybie podstawowym bez negocjacji na:
„Dostawa zestawu do pozyskiwania trójwymiarowych danych przestrzennych za pomocą technik fotogrametrii niskiego pułapu składającego się z Bezzałogowego Statku powietrznego typu płatowiec wraz z sensorem RBG do zdjęć poziomych, sensorem RBG do zdjęć ukośnych wraz z oprogramowaniem oraz obsługą szkoleniowo-wdrożeniową”
Oznaczenie postępowania: PBG.AG-3321/4/2022

 
Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę:

350 000,00 zł brutto

Przejdź do wpisu
Powrót