Menu Podmiotowe menu ikonka

  •  


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Dostawa graniczników betonowych oraz graniczników plastikowych
Oznaczenie postępowania: PBG.AG-3321/3/2022


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający udostępnia poniżej informację, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp 

Przejdź do wpisu
  •  


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Dostawa graniczników betonowych oraz graniczników plastikowych
Oznaczenie postępowania: PBG.AG-3321/3/2022


Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę:

490 609,50 zł brutto

 

Przejdź do wpisu
  •  

Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na:
 
Dostawa graniczników betonowych oraz graniczników plastikowych
 
Termin składania ofert: do dnia 15.09.2022 r. do godz. 09:00
Otwarcie ofert: w dniu 15.09.2022 r. o godz. 09.30
 
Identyfikator postępowania na miniPortalu: 3cd8c190-a3c5-4a6f-9c89-a7a1b617ca19

Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3cd8c190-a3c5-4a6f-9c89-a7a1b617ca19


Numer ogłoszenia BZP: 2022/BZP 00337402

Przejdź do wpisu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  • 20 września 2022 07:42

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
pn. "Dostawa graniczników betonowych oraz graniczników plastikowych"


 
PBG.AG-3321/3/2022

Zamawiający, działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), udostępnia informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, o której mowa w art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP.

Przejdź do wpisu
Powrót