Menu Podmiotowe menu ikonka

Protokół z przeprowadzonego postępowania

  • 27 września 2022 11:36

Zamawiający Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie

przedstawia Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty 130 000,00 zł (bez podatku od towarów i usług)
"Zakup oprogramowania Microsoft Office"
Znak sprawy: PBG.AG-3322/37/2022

Przejdź do wpisu

Zakup oprogramowania Microsoft Office

  • 21 września 2022 11:41

Zamawiający Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych
w Rzeszowie


zaprasza do złożenia oferty na

„Zakup oprogramowania Microsoft Office”
Znak sprawy: PBG.AG-3322/37/2022
 

Termin składania ofert: do dnia 26.09.2022 r. do godziny 15:00

Przejdź do wpisu
Powrót