Menu Podmiotowe menu ikonka

  •  

Zamawiający Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie

przedstawia Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty 130 000,00 zł (bez podatku od towarów i usług)

"Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych”
Znak sprawy: PBG.AG-3322/20/2022

Przejdź do wpisu

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

  •  

Zamawiający Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie

przekazuje poniżej treść zapytań złożonych przez Wykonawców, wraz z wyjaśnieniami.

Przejdź do wpisu

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych.

  • 25 kwietnia 2022 06:34

Zamawiający Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych
w Rzeszowie


zaprasza do złożenia oferty na

„Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych.”
Znak sprawy: PBG.AG-3322/20/2022
 

Termin składania ofert: do dnia 04.05.2022 r. do godziny 10:00

Przejdź do wpisu
Powrót