Menu Podmiotowe menu ikonka

  •  


Protokół z przeprowadzonego postępowania

 

Przejdź do wpisu
  •  

Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczeń komunikacyjnych


 

Przejdź do wpisu
  •  

Zamawiający Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych
w Rzeszowie


zaprasza do złożenia oferty na

„Ubezpieczenie floty samochodowej PBGiTR w Rzeszowie”
Znak sprawy: PBG.AG-3322/17/2022
 

Termin składania ofert: do dnia 30.03.2022 r. do godziny 15:00


Przejdź do wpisu
Powrót