Menu Podmiotowe menu ikonka

Protokół z przeprowadzonego postępowania

  • 27 września 2022 11:41

Zamawiający Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie

przedstawia Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty 130 000,00 zł (bez podatku od towarów i usług)
"Dostawa zestawów sprzętu komputerowego"
Znak sprawy: PBG.AG-3322/38/2022

Przejdź do wpisu

Zmiana Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego

  • 21 września 2022 13:11

Zmiana Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego - Opis Przedmiotu Zamówienia
na
„Dostawę zestawów sprzętu komputerowego”
Znak sprawy: PBG.AG-3322/38/2022
 
Zamawiający informuje, że zmianie uległ Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego zawierający Opis przedmiotu zamówienia. Wcześniejsza wersja zawierała błędne dane i została zamieszczona omyłkowo.

Poprawna wersja Załącznikna nr 1 do Zapytania ofertowego.

Termin składania ofert nie ulega zmianie: do dnia 26.09.2022 r. do godziny 15:00

Przejdź do wpisu

Dostawa zestawów sprzętu komputerowego

  • 21 września 2022 13:05

Zamawiający Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych
w Rzeszowie


zaprasza do złożenia oferty na

„Dostawa zestawów sprzętu komputerowego”
Znak sprawy: PBG.AG-3322/38/2022
 

Termin składania ofert: do dnia 26.09.2022 r. do godziny 15:00

Przejdź do wpisu
Powrót