Menu Podmiotowe menu ikonka

  •  Protokół z przeprowadzonego postępowania 

Przejdź do wpisu
  •  

Zamawiający
Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie


zaprasza do złożenia oferty na

Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych w komórkach organizacyjnych Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie
Znak sprawy: PBG.WZP-3322/66/2022
 

Termin składania ofert: do dnia 30.12.2022 r. do godziny 11:00


Przejdź do wpisu
Powrót