Menu Podmiotowe menu ikonka

  •  


Protokół z przeprowadzonego postępowania


 

Przejdź do wpisu
  •  

Zamawiający Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych
w Rzeszowie


zaprasza do złożenia oferty na

Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej i zapewnienia świadczenia usługi dystrybucji dla PBGiTR w Rzeszowie
Znak sprawy: PBG.WZP-3322/65/2022
 

Termin składania ofert: do dnia 28.12.2022 r. do godziny 15:00


 

Przejdź do wpisu
Powrót