Menu Podmiotowe menu ikonka

  •  INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Przejdź do wpisu
  •  Zamawiający, Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie

przekazuje poniżej treść zapytań złożonych przez Wykonawców, wraz z wyjaśnieniami.

Przejdź do wpisu
  •  

Zamawiający Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych
w Rzeszowie


zaprasza do złożenia oferty na

Ubezpieczenie przenośnego sprzętu elektronicznego (zestawów pomiarowych GPS oraz tachimetrów)
Znak sprawy: PBG.WZP-3322/43/2022
 

Termin składania ofert: do dnia 02.11.2022 r. do godziny 15:00

Przejdź do wpisu
Powrót